Mennesker under murbrokkerne

Belønning og forudsætninger Værdi
Påkrævede brandstationer 8
Påkrævede redningsstationer 5
Påkrævede politistationer 4
Kreditter i gennemsnit 5450
Påkrævede pladser til afstivningscontainer 1
Missionstype Brandbekæmpelsesmissioner
Krav til køretøjer og personale Værdi
Påkrævede brandbiler 4
Påkrævede redningsvogn 5
Påkrævede politibiler 4
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Påkrævede ledelses- og kommunikationsmoduler 1
Påkrævet afstivnings container 1
Andre oplysninger Værdi
Maks. antal patienter 15
Min. antal patienter 2
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 85
Patientspecialer Traumatologi
Helikopter anmoder chance 10
Missionsvarianter Mennesker under murbrokkerne
Tilbage