Kollaps af underjordisk parkeringshus

Belønning og forudsætninger Værdi
Påkrævede brandstationer 8
Påkrævede redningsstationer 10
Påkrævede politistationer 2
Kreditter i gennemsnit 5150
Interessepunkt

Parkeringshus

Påkrævede pladser til afstivningscontainer 1
Missionstype Brandbekæmpelsesmissioner
Krav til køretøjer og personale Værdi
Påkrævede brandbiler 3
Påkrævede redningsvogn 2
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Påkrævede højtrykskompressor 1
Påkrævede politibiler 2
Påkrævet afstivnings container 1
Andre oplysninger Værdi
Maks. antal patienter 10
Min. antal patienter 2
Patientspecialer Traumatologi
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 50
Missionsvarianter Kollaps af underjordisk parkeringshus
Tilbage