Vandskade i et indkøbscenter

Belønning og forudsætninger Værdi
Kreditter i gennemsnit 6900
Interessepunkt

Indkøbscenter

Påkrævede brandstationer 10
Påkrævede politistationer 2
Påkrævede brand udvidelse 1
Påkrævet vandskade/oversvømmelses udvidelse 1
Missionstype Vandskade og oversvømmelsesmission
Krav til køretøjer og personale Værdi
Min. Pumpekapacitet 1500
Påkrævet følgeskade køretøj 1
Påkrævede brandbiler 1
Påkrævede politibiler 1
Påkrævet påhængs pumpe 1
Andre oplysninger Værdi
Vand til pumpe 7000
Tilbage