Brændende bus

Belønning og forudsætninger Værdi
Kreditter i gennemsnit 1500
Påkrævede brandstationer 6
Påkrævede redningsstationer 5
Missionstype Brandbekæmpelsesmissioner
Krav til køretøjer og personale Værdi
Påkrævede brandbiler 3
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Vandmængde påkrævet 1500
Andre oplysninger Værdi
Maks. antal patienter 12
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 30
Tilbage