Mand over bord - Person i vandet

Belønning og forudsætninger Værdi
Interessepunkt

Kreditter i gennemsnit 3000
Påkrævede vandredningsstationer 2
Min. politihelikopterstationer 1
Påkrævede brandstationer 4
Påkrævede redningsstationer 1
Påkrævede politistationer 4
Missionstype Vandredningsmissioner
Krav til køretøjer og personale Værdi
Påkrævede politihelikoptere 1
Påkrævede politibiler 6
Påkrævede Indsatsleder Politi 2
Indsatsleder Politi kun krævet når muligt Ja
Påkrævede brandbiler 1
Påkrævede både 2
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Nødvendigt minimum af politibetjente Mellem 6 og 18
Nødvendigt minimum af brandmænd Mellem 4 og 13
Andre oplysninger Værdi
Min. antal patienter 1
Maks. antal patienter 1
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 100
Helikopter anmoder chance 25
Tilbage